Friday, 29 March 2013

မယ္ဥေဒါင္းမ်ား .. သိုု႔
ျပည္တြင္းျပခြင့္
သူငံ့လင့္လည္္း
မခ်င့္ ရင္နာ
ျပစ္တင္တာေၾကာင့္
မွာမွာဤဤ
ဒင္း ၾကံစည္ျပီ
သင့္သည္ မခ်င့္ပါတကား။


ၾသတပ္ဟီရိ
ေပတြင္ရွိလည္း
ကိုုယ္၏အဂၤါ
သားအလႊာကိုု
လွစ္ကာျပခ်င္
လွသည္ထင္ျပီ
အသိတြင္ အမိုက္ဝင္တကား။


ထိုုရပ္ဌာေန
ဗုုဒၶေျမတြင္
လွေစ ေဖာ္ ခၽြတ္
ေလာကဝတ္ျဖင့္
ကင္းလြတ္တရား
တဏွာ ပြားေအာင္
မယ္မ်ားေဆာင္ယူ
ျပဳကာမူလွ်င္
နတ္လူ သာဓုု ေခၚမည္လား။

ပ်ိဳးယုဝသုန္
7:25:00 AM
29-03-2013
Friday (BNE)
*** မွတ္ခ်က္ - အစ္ကိုုဟယ္ရီ၏ ဗုုဒၶဂယာခရီးသြားေဆာင္းပါးကိုု ဖတ္ျပီးခ်ိန္ နွင့္ အမ်ိဳးသမီးအခ်ိဳ႕တိုု႔၏ ဂယာခရီးစဥ္ အလွပံုုတိုု႔ကိုု ျမင္ေတြ႕ျပီးခ်ိန္၌ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဒါမနႆတည္းဟူေသာ အကုုသိုုလ္ စိတ္ကိုု အရင္းခံ၍ ေရးပါသည္။ ***

Thursday, 28 March 2013

စုုန္းေတာက္ထားေသာ ပဲ

ျမန္မာနိုုင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ ေလယာဥ္ကြင္း၏ ဝန္ေဆာင္မွဳသည္ တစ္နွစ္ထက္ တစ္နွစ္ ပိုု၍ ပိုု၍ တိုုးတက္လာခဲ့သည္။ ျပည္ပနိုုင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ားကိုုလည္း ဆိုုက္ေရာက္ျပည္ဝင္ခြင့္ကိုု ေဆာင္ရြက္ေပးေနျပီျဖစ္သည္။  ယခင္နွစ္မ်ားက မိမိနိုုင္ငံသိုု႔ ျပန္လာလွ်င္ ေရာက္ရွိေနရာနိုုင္ငံ၊ တိုုင္းျပည္မ်ားတြင္ ရွိေနေသာ သံရံုုးမ်ားမွ  ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ အခြန္ေငြ ေပးေဆာင္ျပီးေသာ လက္ခံစာရြက္မ်ားကိုု ကိုုယ္နွင့္ တပါတည္း ယူေဆာင္လာရေသာ္လည္း ယခုုအခါတြင္မူ မည္သည့္ စာရြက္ စာတမ္းမွ် ေပးရန္၊ တင္ျပရန္မလိုုအပ္ေတာ့ဘဲ မိမိတိုုင္ျပည္သိုု႔ အခ်ိန္မေရြး စိတ္သက္သာစြာျဖင့္  ျပန္လာနိုုင္ျပီ ျဖစ္သည္။ 


အျပန္ခရီး ေလယာဥ္လက္မွတ္ထုုတ္ရာ Counter တြင္ သယ္ယူလာေသာ ခရီးေဆာင္ အိတ္တိုု႔ကိုု အေလးခ်ိန္ ခ်ိန္တြယ္၍ အပ္ေသာအခါတြင္လည္း  ဝန္ထမ္းကေလးတစ္ဦးမွ ဝိုုင္းဝန္းသယ္ယူေပးသည္။ ခ်ိန္တြယ္ေပးသည္။  ေက်းဇူး တင္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဝန္ေဆာင္မွုုကိုု ေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း လက္ကိုုင္အိတ္ ထဲတြင္ ေဆာင္ထားေသာ ၅၀၀၀က်ပ္တန္ကိုု ထိုု အေထြေထြဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသားငယ္အား ေပးေသာ္လည္း လက္မခံပါ။

Wednesday, 27 March 2013

သားေခ်ာ့ ေတးသံ

ကေလးငိုု
ေတးဆိုုလိုု႔ သူေခ်ာ့ ၊
ေမာ့ကာရယ္ သည္လူေလးက
ေျပးလိုု႔ကြယ္ ေဆာ့..။

သူေခ်ာ့တဲ့ေတးသံခ်ိဳ
ငွက္ပ်ိဳပင္ မယွဥ္အား
ပ်ား ဝတ္ရည္လိုု..။

ေဟာ … ဟိုုမွာ ဆိုု
ပန္းခိုုတဲ့ ေလညင္း
ေမ့သံစဥ္ သယ္သူနွင္းတယ္
သားေခ်ာ့သီခ်င္း။ပ်ိဳးယုဝသုန္
11:55 PM
26-03-2013
Tuesday (BNE)

Monday, 25 March 2013

သဝဏ္လႊာ
ခ်စ္တယ္ဆိုု

မုုန္႔ေပါင္းကိုု အစ္ကိုုပိုု႔ကြယ္လိုု႔

မခိုု႔တယိုု႔ မယ္ ဆိုု..။


မၾကားနားလိုု

ခါးပါသကိုု ရင္ဆိုု႔...၊

ပိုု႔ခကိုု စိတ္မွာေတးတယ္

ေစးနဲသူမိုု႔..။မမဝသုုန္
4:49:00PM
25-03-2013
Monday (BNE)

Wednesday, 20 March 2013

တစ္စင္းတည္းေသာ လ
ညကဗ်ာ
မရ ဘယ္ခါရွိမတုုန္း
လွရာရာ သီကာကံုုးပါကြယ့္
မယ့္အခ်စ္ဆံုုး။

ျပံဳးၾကည္သာ
ပုုန္း မရည္ပါ ရွဳဦး (အံုုး)
လကမၺလာ လႊာကာဖံုုးေပလ်က္
လွခ်က္မဆံုုး။

မုုန္းရက္လိုု႔ ေမာင္ရွင္ျမင္
မယ့္အျပင္ သည္ရင္ထဲ
စြဲမက္မထင္…၊
ၾကည့္ပါရွင္
ၾကယ္စင္တိုု႔   ရာခ်ီလည္း
လၾကာျခည္ သည္တစ္စင္းက
ထြန္းပ စဥ္အျမဲ။ပ်ိဳးယုဝသုန္
05:25:00 AM
20-03-2013
Wednesday (YGN)

Tuesday, 19 March 2013

မ်ဥ္းၾကား နွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ား

မ်ဥ္းၾကား..။


မ်ဥ္းၾကားကိုု လမ္းမၾကီးတိုုင္းတြင္ ေတြ႕နိုုင္သည္။


ထုိမ်ဥ္းၾကားတိုု႔၏ အဝိပၺါယ္သည္ မည္ကဲ့သိုု႔ ရွိသည္ကိုု ကေလး၊ လူၾကီး မဟူ သိတတ္သည့္ အရြယ္မွစ၍ သိရွိၾကျပီးျဖစ္သည္။


အနက္ေရာင္ လမ္းမၾကီးမ်ားတြင္ အျဖဴေရာင္မ်ဥ္းမ်ားကိုု ကန္လန္႔ျဖတ္၍ ေရးဆြဲထားေသာ မ်ဥ္းမ်ားတြင္ အနက္အဓိပၺါယ္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဥပေဒသမ်ား ရွိျပီးျဖစ္သည္။ လွပေစရန္၊ ၾကည့္ေကာင္းေစရန္ အခ်ိန္ကုုန္ခံ၊ ဘဏၰာေငြ အကုုန္ခံ၍ ဆြဲထားျခင္းမ်ိဳး မဟုုတ္သည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ မ်ဥ္းၾကားသည္ လုုပ္သားျပည္သူတိုု႔ လမ္းျဖတ္ကူးရာတြင္ ယာဥ္တိုုက္ျခင္းအႏၱရယ္မွ ကင္းရွင္းေစရန္ အဓိကအားျဖင့္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။

Sunday, 17 March 2013

မာနရွင္
ပန္းတစ္ခက္
လွမ္းလက္ရယ္တဲ့ ဘယ္မမီ
လရာသီအခါလင့္ေပလ်က္
ပြင့္ခက္ေဝစီ..။
ပြင့္ေရႊရည္
ေနျခည္ေငြ႕ ခိုုရင္း
ေပြ႕လိုုသူ ေမွ်ာ္သူ တိမ္းေအာင္
စိမ္းရက္ေလျခင္း။


ပ်ိဳးယုဝသုန္
11:12:40 PM
17-03-2013
Sunday (YGN)

Friday, 15 March 2013

မန္းေရႊျမိဳ႕သိုု႔ တစ္ေခါက္

၂၆ဘီ လမ္းမၾကီး တစ္ေလ်ာက္ ကားမ်ားကကင္းရွင္းေနသည္။ နံနက္ ေစာေစာ ၅နာရီခြဲ ေက်ာ္ေက်ာ္ အခ်ိန္သည္ မႏၱေလးျမိဳ႕၏  အသာယာဆံုုးအခ်ိန္ဟုုပင္ေျပာရမည္ကဲ့သိုု႔ပင္။ ေဆာင္းကုုန္ခါစနွင့္ ေႏြဦးသိုု႔ဝင္ကာစ မန္းေရႊျမိဳ႕၏ ရာသီဥတုုသည္ ေအးျမျမနွင့္ပင္ရွိသည္။ က်ံဳးနေဘး လူသြားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္မူ ကိုုယ္လက္လွဳပ္ရွား အားကစား လုုပ္ေနၾကသူမ်ား၊ လမ္းေလွ်ာက္ေနၾကသူမ်ားနွင့္ စည္ကားေနသည္။ မန္းျမိဳ႕၏ ေအးျမေသာ နံနက္ခင္းသည္ မန္းသူ မန္းသားတိုု႔၏ စိတ္နွလံုုးကိုု ညွိဳ႕ယူေနသကဲ့သိုု႔ပင္။


က်ံဳးေရျပင္သည္ အမွိဳက္သရိုုက္မ်ား ကင္းရွင္ေနသည္။ စိမ္းျမျမျဖင့္ တည္ျငိမ္ေနေသာ က်ံဳးေရျပင္တြင္ ဝန္းက်င္၏ အရိပ္သည္ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ နန္းျမိဳ႔ရိုုး၏အရိပ္မ်ား၊ နန္းျမိဳ႕ရိုုးအတြင္းတြင္ကပ္လ်က္ေပါက္ေနေသာ ထန္းပင္တိုု႔၏အရိပ္မ်ား၊ ေဖ်ာ့ေတာ့ေသာ အျပာေရာင္ ေကာင္းကင္နွင့္ ပ်ံသန္းေနေသာ ငွက္ငယ္တိုု႔၏ အရိပ္မ်ားသည္ အသက္ဝင္ေနေသာ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္နွယ္ပင္။ တစ္ဘက္ကိုု ေငးေမွ်ာ္ၾကည့္လိုုက္လွ်င္မူ ျမဴငြ႕မ်ားၾကားတြင္ ခပ္မွိဳင္းမွိဳင္းျဖစ္ေနေသာ မႏၱေလးေတာင္ေတာ္ကိုု ျမင္ေတြ႕ေနရသည္မွာ လြမ္းေမာစရာပင္ ေကာင္းလွပါေသးသည္။

Tuesday, 12 March 2013

မမနွင့္ သြားခဲ့ေသာ ခရီးမ်ား(၁)


ရန္ကုုန္ေရာက္ေနေသာ မမ တစ္ေယာက္ သုုဝဏၰဘူမိျမိဳ႕ေဟာင္းဘက္သိုု႔ သြားရန္ အေၾကာင္းေပၚေပါက္လာခဲ့တယ္။ ဒီလိုုနဲ႔ သြားရမယ္ဆိုုေတာ့လည္း တစ္ေယာက္ထဲလည္း မသြားလိုု၊ အေဖာ္ေလးအေပါင္းေလးလည္း ပါေစခ်င္တာေၾကာင့္ လိုုက္နိုုင္မည့္ ေက်းဇူးရွင္ေတြကိုု လိုုက္ေခၚရေတာ့တာေပါ့။ ဒီလိုုနဲ႔ ရွားရွားပါးပါး လိုုက္မယ္လိုု႔ ေျပာတဲ့ ကိုုးေပ နဲ႔ နိုုဝယ္ လိုု႔ေခၚတဲ့ ေက်းဇူးရွင္ေလး နွစ္ပါးကိုု ရခဲ့တယ္။


ကံအေၾကာင္းက မလွခ်င္ေတာ့ သြားခါနီးမွာမွ နိုုဝယ္ကေလးရဲ႕ ေမြးေမေမ မားသား မာမီက ရန္ကုုန္ကိုု ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ဒီလိုုနဲ႔ လူအင္အားက နည္းသည္ထက္ နည္းသြားပါေလေရာကြယ္။


သြားမယ့္ေန႔ေရာက္ေတာ့ မမရဲ႕မားသားမာမီရယ္ မမရယ္ကိုု မမရဲ႕ခ်စ္လွစြာေသာ ေမာင္ကေလး ဂ်ာဂ်ာဘီက ဘူတာၾကီးကိုု လိုုက္ပိုု႔ပါရဲ႕ ။ မမတိုု႔ ဘူတာၾကီးကိုုေရာက္ျပီး မၾကာခင္မွာ ကိုုးေပလည္း ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ဒီအထိ အခက္အခဲမရွိ ေအးေအးေဆးေဆး ရထားေပၚတက္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ ထိုုင္ခံုုေတြကေတာ့  ျမန္မာ့ မီးရထားရဲ႕ ထံုုးစံအတိုုင္း တစ္ဆက္တည္းမရဘဲ ကိုုးေပနဲ႔မမက တစ္ဆက္တည္းရျပီး ေမေမကေတာ့ ေနာက္ဘက္၃ခံုုေက်ာ္ေလာက္မွာ ရခဲ့တယ္။ ထိုုင္ခံုုမွာထိုုင္လိုုက္တယ္ဆိုုရင္ပဲ မမ မွာ ဒုုကၡ မ်ားရပါေတာ့တယ္။ ၾကီးမားလွတဲ့ ထိုုင္ခံုုဟာ ပက္လက္ကုုလားထိုုင္တစ္ခုုလိုုျဖစ္ေနတာက မမရဲ႕ ကံလိုု႔ေျပာရေပေတာ့မယ္။ ေရွ႕ကိုုလည္း မတ္မရ၊ ေနာက္ကိုုလည္း လွဲမရနဲ႔ ကိုု႔ယိုု႔ကားယား အူေၾကာင္ၾကားေတာ့တယ္။ ဒါမင့္ ေရြးစရာလည္းမရွိတဲ့အျဖစ္မိုု႔ ျဖစ္သလိုုပဲ စီးရေတာ့တာေပါ့။ ၾကင္နာတတ္တဲ့ ကိုုးေပကေလးကေတာ့ ေနရာလဲေပးရမလား ေျပာပါရဲ႕ ။ ဒါေပမယ့္လည္း လူခ်င္းတူတူ အခြင့္ထူးခံ ဆိုုတဲ့အျဖစ္ကိုု မုုန္းတီးလွတာေၾကာင့္ ကိုုယ္ရရာ ေနရာမွာပဲ ျဖစ္သလိုုလိုုက္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ေတာ့မပ်က္မိပါဘူး။


ဒီလိုုနဲ႔ လက္ဖက္စားလိုုက္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္စားလိုုက္၊ အတင္းတုုတ္လိုုက္၊ မလိုုက္ျဖစ္တဲ့ နိုုဝယ္ေလးကိုုစလိုုက္၊ ရွဳခင္းေလးၾကည့္လိုုက္၊ ဓါတ္ပံုုေလးရိုုက္လိုုက္၊ ငိုုက္မ်ည္းလိုုက္နဲ႔ ပဲခူးအလြန္ အထိ သာသာယာယာ ေအးေအးေဆးေဆးပါပဲ။ ရထားၾကီးကလည္း ပံုုမွန္ခုုတ္လိုု႔။ ညီညာလွတဲ့ လမ္းေတြေၾကာင့္ လူကေတာ့ ေလထဲမွာ လြင့္ေနတာပါပဲ။ တကယ့္ မိုုးပ်ံရထားအလား ထင္ရတယ္။ ခုုန္၍ခုုန္၍လည္းခုုတ္၏၊ ယိမ္း၍ယိမ္း၍လည္း ခုုတ္၏။ ယိုုင္၍ယိုုင္၍လည္းခုုတ္၏။ ေရွ႕တိုုးေနာက္ငင္၍လည္းခုုတ္၏။ ဒီလိုု ခုုတ္ေမာင္းတဲ့ ရထားကိုု ျမန္မာနိုုင္ငံမွာသာ စီးခြင့္ရမယ္လိုု႔ မမကေတာ့ ထင္ပါတယ္။ ခုုန္လိုုက္ရယ္လိုုက္၊ ယိမ္းလိုုက္ရယ္လိုုက္၊ ယိုုင္လိုုက္ရယ္လိုုက္နဲ႔ ရယ္ျပီးရင္း ရယ္ေနရေတာ့ ရုုပ္ရည္ေတြလည္း ၁၅နွစ္စာေလာက္ေတာင္ နုုပ်ိဳသြားသလားထင္ရေသးတယ္။


စစ္ေတာင္းအလြန္ သိမ္ဇရပ္ကိုုေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ မမတိုု႔ မရယ္နိုုင္ေတာ့ပါဘူး။ သိမ္ဇရပ္ဘူတာမွာ ရထားရပ္ေတာ့ ခဏတစ္ျဖဳတ္ရပ္တယ္ ထင္မိေပမယ့္ က်ိဳက္ထိုုမွာ ရထားတစ္စီး လမ္းေခ်ာ္ေနလိုု႔ အခ်ိန္၁နာရီ ၂နာရီေလာက္ၾကာမယ္လိုု႔ ဆိုုလာပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကိုုးေပက သိမ္ဇရပ္ဘူတာေရွ႕က တပ္မွာ တာဝန္ထမ္းေနတဲ့ သူ႔အစ္ကိုုကိုု ဖုုန္းဆက္ျပီး လာေတြ႔ဖိုု႔ လွမ္းေခၚလိုုက္တယ္။ မမတိုု႔လည္း ရထားကိုု ဆက္ျပီး ေစာင့္မေနခ်င္တာနဲ႔ သိမ္ဇရပ္ကေန ကားငွားသြားမယ္ဆိုုျပီး ရထားေပၚက ဆင္းလာၾကတာေပါ့။


တပ္ေရွ႕လည္းေရာက္ေရာ ကိုုးေပရဲ႕အစ္ကိုုနဲ႔ ကိုုးေပရဲ႕ေမေမေရာက္လာခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ ကိုုးေပအစ္ကိုုရဲ႕အိမ္မွာ ခဏလိုုက္လည္ရင္း စကားစျမည္ ေျပာျဖစ္ၾကတယ္။ အဲ့ဒီအခါမွ ကိုုးေပကိုု ထုုခ်င္နွက္ခ်င္စိတ္ ေပါက္သြား ေတာ့တာေပါ့။ ကိုုးေပရယ္ေလ.. သူ႔အစ္ကိုုက ရထားလမ္းေခ်ာ္ေနတဲ့အေၾကာင္း သူ႔ကိုု ေျပာတာကိုု မမတိုု႔ကိုု မေျပာဘူးေလ။ ေျပာရင္ေတာ့ ကားလမ္းကသြားလိုု႔ရတာေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေတြ႔အၾကံဳသစ္ေတာ့ ရတာေပါ့။


ကံေကာင္းတဲ့သူေတြဆိုုေတာ့လည္း သြားေလရာ အခက္အခဲက မရွိေပဘူး။ စိတ္သေဘာ ေကာင္းလွတဲ့ ကိုုးေပရဲ႕ေမေမက မမ တိုု႔ကိုု ကားငွားမသြားေစဘဲ ကိုုးေပရဲ႕ ေကပိုုးလိုု႔ အမည္ေပးထားတဲ့ စီးေတာ္ယာဥ္နဲ႔ မမတိုု႔ကိုု ခရီးဆံုုးတဲ့အထိလိုုက္ပိုု႔ေပးတယ္။ ကိုုးေပရဲ႕ေမေမ၊ အစ္ကိုု၊ ေယာက္မနဲ႔ ကိုုးေပတစ္ေယာက္ သြားေလရာဘဝခရီး ေျပျပစ္ေခ်ာေမြ႕ပါေစလိုု႔ ဆုုေတာင္းေပးမိေသးတယ္။ ဒီမွာကိုုးေပတစ္ေယာက္ လွိဳ႕ဝွက္ထားတာကိုု ေတြ႔ရပါေသးတယ္။ ကိုုးေပရယ္ေလ.. သူ႔မွာ အင္မတန္ ေခ်ာေမာလွပတဲ့ ေယာက္မကေလး ရွိတာကိုု မေျပာဘူးရွင္။


ျပီးေတာ့ ကံေကာင္းတဲ့အခ်က္တစ္ေနာက္တစ္ခုုက မမတိုု႔စီးလာတဲ့ မီးရထားၾကီးဟာ ညေရာက္တဲ့အထိ ရပ္ေနတဲ့ေနရာကေန ေရြ႕ခြင့္မရေသးဘူးဆိုုတဲ့အေၾကာင္းကိုု သိလိုုက္ရတာပါပဲ။ အကယ္၍မ်ား ယံုုၾကည္ျပီး ဆက္ေစာင့္ေနမယ္ဆိုုရင္ မမတိုု႔ေတာ့ ရထားေပၚမွာ တစ္ဝါမ်ားဆိုုရမလား မသိပါဘူးရွင္။


က်ံဳကမိစုုကိုုေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္ေတြက မမ အေၾကာင္းသိစြာနဲ႔ အုုန္းသီးေတြခ်၊ အုုန္းေရေတြေဖာက္ေပးထားၾကတယ္။ ေအးျမတဲ့အုုန္းေရခ်ိဳခ်ိဳက လူကိုု လန္းဆန္းသြားေစတာ အမွန္ပါပဲရွင္။


ေနာက္တစ္ရက္မွာေတာ့ ညီမဝမ္းကြဲကေလးေတြက ဘီလင္းမွာရွိတဲ့ ဆံေတာ္ရွင္တည္ရာ ကုုသိနာရံုုကိုု လိုုက္ပိုု႔တယ္။ ဒီလိုုနဲ႔ က်ံဳကမိစုုကေန ကုုသိနာရံုုအထိ တစ္နာရီခြဲေလာက္ ဆိုုင္ကယ္ကိုုယ္စီနဲ႔ ေရာက္ခဲ့တယ္။ ကုုသိနာရံုုေတာင္ေျခေရာက္ေတာ့ ေတာင္ေပၚကိုု ဆိုုင္ကယ္နဲ႔ တက္လိုု႔ရေၾကာင္း ေတာင္ေျခမွာရွိတဲ့ သီလရွင္ေက်ာင္းက ဆရာၾကီးေတြက ေျပာပါတယ္။ မမတိုု႔တစ္ေတြကလည္း ဆိုုင္ကယ္စီးတာ အင္မတန္ ေတာ္လွတယ္ ဆိုုေတာ့ကာ လမ္းေလွ်ာက္တက္ဖိုု႔ကိုုပဲ ေရြးလိုုက္ၾကပါတယ္။


ေတာင္ကမျမင့္ေပမယ့္ မတ္လွတာေၾကာင့္ ေတာင္တစ္ဝက္မွာတင္ အသက္ ထြက္ေတာ့မလားထင္ရပါတယ္။ ဖိနပ္ကိုုလည္း လူက မစီးနိုုင္ေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ဆံုုးမွာ လူသြားလမ္းက ဆက္ျပီး မတက္နိုုင္ေတာ့တဲ့အတြက္ ကားလမ္းကသာ လိပ္လိုု၊ ခရုုလိုု ကုုန္းရုုန္း တက္ၾကပါတယ္။ ဝတ္ထားတဲ့ အဝတ္ေတြလည္း ေရေလာင္းထားသလိုု ေခၽြးေတြ စိုုလိုု႔ရႊဲလိုု႔ေပါ့။ တစ္နာရီခြဲေလာက္အၾကာမွာ ေတာင္ေပၚကိုု ေအာင္ျမင္စြာ ေျခခ်နိုုင္ခဲ့တယ္ေလ။ ကုုသိနာရံုုထဲေရာက္ေတာ့ ေလးေယာက္သား တုုတ္တုုတ္ကေလးမွ် မလွဳပ္နိုုင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ေနပူပူမွာ ေခၽြးထြက္ကလည္း မ်ားထားတာမိုု႔ လူေတြလည္း မူးေနာက္ရီေဝစြာနဲ႔ လဲကုုန္ေတာ့တာပါပဲ။ ေတာင္ေပၚေက်ာင္းရဲ႕ ၾကင္နာတတ္တဲ့ ဆရာၾကီးေတြ ဆရာေလးေတြကေတာ့ သူတိုု႔ေက်ာင္းမွာ အဖန္ရည္ အခါးရည္ေသာက္ရင္း မုုန္႔လာစားဖုုိ႔ေခၚပါတယ္။ မမတိုု႔ကေတာ့ ေနရာေသးေသးကေလးကိုုေတာင္မွ မေရြ႕နိုုင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ ေက်ာင္းၾကီးရဲ႕ ေအးျမတဲ့ ေက်ာက္ျပားေတြထက္မွာ နာရီဝက္ ေလာက္ အိပ္စက္ျပီေတာ့မွ လူေတြလည္း အနည္ငယ္ လန္းဆန္းလာပါေတာ့တယ္။ ဒီေတာ့မွာ ဆံေတာ္ရွင္တည္ရာ ကိုု ဖူးရင္း အနီးတစ္ဝိုုက္မွာရွိတဲ့ ထူးဆန္းတဲ့ ေနရာေတြကိုု လိုုက္ျပီး ၾကည့္ၾက ရွဳၾကပါတယ္။  နွစ္ဖက္ေပါက္တယ္ဆိုုတဲ့ ဂူေပါက္ေတြကိုု ဝင္ၾကည့္ခ်င္ေပမယ့္ ဖေယာင္းတိုုင္မီး  မရွိတဲ့အတြက္ မဝင္ရဲခဲ့ၾကပါဘူး။


ဒီလိုုနဲ႔ အျပင္ဘက္က ပတ္ၾကည့္ျပီး ဆရာေလးတိုု႔ေက်ာင္းကိုု ခပ္တည္တည္နဲ႔ ဝင္လည္ၾကပါတယ္။ ဧည့္ဝတ္ေက်လွတဲ့ ဆရာၾကီးဆရာေလးတိုု႔က အင္မတန္ခ်ိဳလွတဲ့ ပိႏၷဲသီးေတြ၊ အင္မတန္ အရသာရွိတဲ့ သံုုးခြရြက္ဆိုုတဲ့ ရွာပါးတဲ့ သစ္ရြက္ေၾကာ္ေတြကိုု ေရေႏြးတစ္ဗူးနဲ႔ခ်ေပးျပီး ဧည့္ဝတ္ျပဳၾကပါတယ္။ ပိႏၷဲသီးတစ္ပန္းကန္ၾကီးဟာ တစ္ခဏအတြင္းမွာပဲ အနိစၥသေဘာကိုု ျပသသြားပါေတာ့တယ္။ သံုုးခြရြက္ဆိုုတာလည္း ဒီတစ္ၾကိမ္မွသာ ၾကားဖူးေပမယ့္ စားလိုု႔ရတဲ့အရြက္ျဖစ္မွာပဲဆိုုျပီး ေလးေယာက္သား တစ္ခုုစီကိုု ခပ္ရြံ႕ရြံ႕ကေလး စားၾကည့္ၾကပါတယ္။ တစ္ခုုစီ စားလိုု႔အျပီးမွာေတာ့ သံုုခြရြက္ေၾကာ္သည္လည္း “ေမာင္က်န္တစ္တိုု႔” အျဖစ္ကိုု ေရာက္သြားပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုုန႔ဲ စားျပီးေသာက္ျပီး ေနာက္မွာ ဆရာေလးတိုု႔ကိုု ဝတ္ျပဳလွဴဒါန္းျပီး ေတာင္ေအာက္ကိုု ျပန္ဆင္းလာၾကပါတယ္။ အဆင္းမွာေတာ့ တြန္းခ်သလားထင္ရေအာင္ကိုု ျမန္လွတယ္။ ေျပးဆင္ေနသလိုုကိုု ျဖစ္ေနေတာ့တာပါပဲ။ ေတာင္ေျခကိုုေရာက္လိုု႔ နာရီကိုုၾကည့္လိုုက္ေတာ့ အဆင္းဟာ ၃၅မိနစ္ပဲ ၾကာတာကိုုေတြ႕ရတယ္။ ဒါေတာင္ လမ္းမွာ ခဏခဏ နားေသးလိုု႔။


ဆိုုင္ကယ္ေတြထားတဲ့နားကိုုေရာက္ေတာ့ ဆိုုင္ကယ္ခံုုေတြဟာ မီးက်ီးခဲေတြလိုု ျခစ္ျခစ္ေတာက္ ပူေလာင္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ ေတာင္ေျခေက်ာင္းက ဆရာၾကီးဆီက ေရတစ္ခြက္ အလွဳခံျပီး ခံုုေတြကိုု ေလာင္းပစ္မွ စီးလိုု႔ရတဲ့ အေျခအေနကိုု ေရာက္ပါေတာ့တယ္။ ေတာင္ေပၚက စားေသာက္လာသမွ်ဟာလည္း ေတာင္ေျခ အေရာက္မွာ ဘာမွ မက်န္ေတာ့ေအာင္ ဝမ္းဗိုုက္ေတြလည္း ဟာလာၾကတာေပါ့။ ဒီလိုုနဲ႔ ဘီးလင္းေရာက္ရင္ ေကာင္းတဲ့ဆိုုင္မွာ ဝင္စားမဟဲ့လိုု႔ ေလးေယာက္သား အားခဲျပီး ျပန္လာၾကတာေပါ့။ နယ္ေျမကၽြမ္းက်င္တယ္ဆိုုတဲ့ ညီမေလးကဦးေဆာင္ျပီး ဆိုုင္တစ္ဆိုုင္ေရွ႕ကိုု ဦးတည္ျပီးရပ္လိုုက္ၾကတယ္။ အစားအေသာက္ တယ္ျပီးေတာ့ ေကာင္းတယ္ဆိုုပဲ။ ဆိုုင္ထဲဝင္မယ္အၾကံမွာ ျပႆနာက စေပၚေတာ့တယ္။ ဆိုုင္ထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ တူတာဆိုုလိုု႔ မမတိုု႔ ေလးေယာက္ပဲ ရွိတာကလား။ မဟာပုုရိသတိုု႔လည္း အူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ လွည့္ၾကည့္လိုု႔ေပါ့။  ဘုုရားဘုုရား.. မျဖစ္ေျခဘူးဆိုုျပီး အျမန္ျပန္ထြက္ခဲ့ရတယ္..။ လားလား… ေနာက္မွေသခ်ာျပန္ၾကည့္ေတာ့ ဘီယာဆိုုင္ၾကီးျဖစ္ေနတာကိုုး..။


ဤသိုု႔နွင့္ မမတိုု႔ေလးေယာက္ ၾကံဳရာ ထမင္းဆိုုင္တြင္ ဝင္စားကာ အိမ္သိုု႔ျပန္လာခဲ့တယ္။ အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ မည္သိုု႔မွ် မတတ္နိုုင္ေတာ့ပဲ ေန႔လည္ေန႔ခင္း ေႏြေနပူပူမွာ မသိမသာ တိုုက္ေနတဲ့ ေလကေလးကိုုအားျပဳျပီး လဲေလ်ာင္းျပီး အိပ္စက္ အနားယူလိုုက္ၾကပါ ေတာ့တယ္။
မမဝသုုန္
03-03-2013
Sunday ( Taung Soon)

Monday, 11 March 2013

ရင္တြင္းမိုုး
မိုုးရိပ္မွိဳင္းညိဳ
တိမ္လိွဳင္းျပိဳလိုု႔
ညိဳ႕ ညိဳ႕ ရွစ္ခြင္
ထိုုဝန္းက်င္ကား
မ်က္သားမိုုးခိုု
တိတ္တိတ္ငိုုသည့္
ရင္ရိပ္ျပိဳဆိုုင္း
ထိုုမုုန္တိုုင္းကိုု
နွိဳင္းယွဥ္မတုုနိုုင္သည္ကား။
ပ်ိဳးယုဝသုန္
02:45:32AM
10-03-2013
Sunday (YGN)


Saturday, 9 March 2013

ဂ်ာဂ်ာဘီ နွင့္ အပ္ခ်ဳပ္စက္

ေမာင္ဂ်ာဂ်ာဘီသည္ ဟိုုစပ္စပ္ သည္စပ္စပ္နွင့္ အကုုန္ သိခ်င္ေသာ သူ ျဖစ္သည္။


တစ္ေန႔တြင္ မည္ကဲ့သိုု႔ စိတ္ကူးရသည္ မသိ၊ အစ္မျဖစ္သူ၏ အသံုုးမျပဳဘဲ သိမ္းထားသည္မွာ ၾကာျပီ ျဖစ္ေသာ အပ္ခ်ဳပ္စက္ကိုု စစ္ေဆးကာ ျပန္ဆင္မည္ဟုု သိမ္းထားရာမွ ထုုတ္ယူလာသည္။ ထိုု႔ေနာက္ ကပ္ညိေနေသာ ဖုုန္မ်ားကိုု ရွင္းလင္းကာ စက္ကိုု စမ္းသည္။ သိုု႔ေသာ္ စက္သည္ မည္သိုု႔မွ်ခ်ဳပ္၍ မရပါ။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ဖခင္ျဖစ္သူကိုု အကူအညီေတာင္းကာ သားအဖ နွစ္ေယာက္ စက္ျပင္ပြဲကိုု က်င္းပၾကေလသည္။


အခ်ိန္အေတာ္ၾကာခဲ့ျပီ။ ထိုုအပ္ခ်ဳပ္စက္ကား ခ်ဳပ္၍ မရေသးပါ။ ဂ်ာဂ်ာဘီ စိတ္ညစ္သြားသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အစ္မျဖစ္သူ ရန္ကုုန္တြင္ အလုုပ္လုုပ္စဥ္က အတူတကြ အလုုပ္လုုပ္ခဲ့ဖူးေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကိုု ဖုုန္းဆက္ကာ အကူအညီေတာင္းသည္။ ထိုုမိန္းကေလးကလည္း သူမ၏ အလုုပ္ျပီးခ်ိန္ ညေနပိုုင္းတြင္ အိမ္သိုု႔ ေရာက္လာသည္။ ထိုု႔ေနာက္ ထိုု အပ္ခ်ဳပ္စက္ကိုု ထပ္၍ ျပင္ၾကျပန္သည္။ သိုု႔ေသာ္ အပ္ခ်ဳပ္စက္ကား ေခါင္းမာလွစြာပင္ ခ်ဳပ္၍မရပါ။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ၾကိဳးစားျပီးသည့္တိုုင္ သူတိုု႔ျပင္၍ မရေတာ့ေသာအခါ အစ္မျဖစ္သူ ရွိစဥ္က အျမဲေခၚျဖစ္ခဲ့ေသာ စက္ျပင္ဆရာကိုု ဖုုန္းဆက္ေခၚၾကသည္။


စက္ျပင္ဆရာ ေရာက္လာေသာအခါ  စက္ကိုု စစ္ေဆးသည္။ ထိုုအခါတြင္ မွားယြင္းေနသည့္ အေၾကာင္းအရာကိုု စက္ျပင္ဆရာက ရွာေဖြေတြ႕ရွိသြားသည္။ ၁၀မိနစ္မွ် အၾကာတြင္ အပ္ခ်ဳပ္စက္သည္ ခ်ဳပ္၍ ရသြားျပီ ျဖစ္သည္။  ထိုု႔ေနာက္ ဝန္ေဆာင္ခ ၄၀၀၀ ရယူကာ ျပန္သြားေလသည္။


ခ်ုုဳပ္၍မရေသာ အေၾကာင္းရင္းမွာကား ဂ်ာဂ်ာဘီသည္ အပ္ခ်ဳပ္စက္တြင္ အပ္ကိုု ေျပာင္းျပန္တပ္ထားေသာေၾကာင့္သာတည္း။


ေမာင္ဂ်ာဂ်ာဘီသည္ ဤသိုု႔ ေတာ္ေသာ စက္ျပင္ဆရာ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သည္။


တစ္ရက္တြင္ အစ္မျဖစ္သူ ရန္ကုုန္သိုု႔ ေရာက္လာသည္။ ထိုုအခါ ဂ်ာဂ်ာဘီသည္ အစ္မျဖစ္သူအား ေဘာင္းဘီအရွည္၊ အတိုု ခ်ဳပ္နည္းကိုု သင္ေပးရန္ေျပာေလသည္။ အစ္မျဖစ္သူလည္း သင္ေပးမည္ဟုု ကတိျပဳကာ သူ႔အား စက္ကိုုနင္းခိုုင္းေလသည္။ ဤတြင္ ေမာင္ဂ်ာဂ်ာဘီသည္ အဆင္ေျပစြာ စက္ကိုု ေျဖာင့္ေအာင္ နင္းနိုုင္ေနျပီ ျဖစ္သည္။ ထိုု႔ေနာက္ အစ္မျဖစ္သူက လြန္းအိမ္နွင့္ အပ္ခ်ည္မ်ားကိုု ျဖဳတ္ကာ လြန္းအိမ္ျပန္ထည့္ျခင္း၊ အပ္ခ်ည္သြင္းျခင္းတိုု႔ကုုိ ျပေပးေလသည္။ ေမာင္ဂ်ာဂ်ာဘီလည္း လိုုက္မွတ္ေလသည္။


ထိုု႔ေနာက္တြင္ အစ္မက အပ္ခ်ည္နွုုင့္ လြန္းအိမ္ကိုု ျဖဳတ္ကာ မိမိဘာသာ ျပန္တပ္ရန္ ေပးေလသည္။ ေအးေအးေဆးေဆးပင္ လြန္းအိမ္တပ္ျခင္း၊ အပ္ခ်ည္သြင္းျခင္းတိုု႔ကိုု မွန္ကန္စြာ ျပဳလုုပ္နိုုင္သည္။ ထိုု႔ေနာက္ ခ်ည္စမ္းသည့္အေနျဖင့္ အဝတ္တစ္စေပၚတြင္ အပ္ခ်ည္ေၾကာင္း တင္ၾကည့္သည္။ ခ်ည္ေၾကာင္းသည္ မလွပပါ။ အေပၚခ်ည္ေလ်ာ့သည္ လား ေအာက္ခ်ည္တင္းသည္လားမသိ၊ အေပၚခ်ည္ေၾကာင္း ေလ်ာ့ကာ ေအာက္ခ်ည္ကား ျပတ္မတတ္ တင္းေနသည္။ ထိုု႔ေနာက္ အေပၚခ်ည္ကိုု အရင္ညွိ၏။ ခ်ည္ေၾကာင္းကာ လွမလာပါ။ ထိုု႔ေနာက္ေအာက္ခ်ည္ရွိရာ လြန္းအိမ္ကိုုညွိျပန္သည္။ သိုု႔ေသာ္ ထူးမလာေပ။


ဂ်ာဂ်ာဘီ စိတ္ညစ္သြားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ အပ္ခ်ည္ေၾကာင္းေတြမလွသည္ကိုု သူရွာမရေပ။ အတန္ၾကာ ၾကိဳးစားျပီးေနာက္ မရေတာ့ေသာအခါ အစ္မျဖစ္သူကိုု ေျပာျပေလသည္။ အစ္မက သူတပ္ဆင္ထားသည္မ်ားကိုု စစ္ေဆးၾကည့္ေသာအခါ လြဲေခ်ာ္မွဳကိုု ေတြ႕ခဲ့သည္။  ခ်ည္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ခ်ည္အတင္း၊ အေလ်ာ့ ျပဳေသာ ဘားကေလးအတြင္း အပ္ခ်ည္အျဖတ္တြင္ အပ္ခ်ည္သည္ ဘားအတြင္း မဝင္ဘဲ အေနာက္ဘက္မွ ေခ်ာ္ကာ တပ္ဆင္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ မျမင္ရေသာ အေျခအေနတြင္ ခ်ိန္ဆ၍ တပ္ဆင္ရေသာေၾကာင့္ ဂ်ာဂ်ာဘီ၏ အမွားမဟုုတ္၊ အစကနဦး သံုုးသူမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္တတ္ေသာ အမွားျဖစ္သည္ဟုု အစ္မက ဆိုု၏။


ထိုု႔ေနာက္တြင္မူ ေမာင္ဂ်ာဂ်ာဘီကေလးသည္ ထိုုအမွားမ်ားကိုု ထပ္မံ မျဖစ္ေတာ့ေပ။ မၾကာမီ အခ်ိန္တြင္ မိမိ ဝတ္ဆင္ေသာ ေဘာင္းဘီတိုု။ ေဘာင္းဘီရွည္မ်ားကိုု ကိုုယ္တိုုင္ခ်ဳပ္ကာ ဝတ္ဆင္နိုုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။


ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဤသိုု႔ လြဲတတ္ ေခ်ာ္တတ္ေသာ အနွီေမာင္ဂ်ာဂ်ာဘီသည္ အဝတ္အထည္ပံုုစံမ်ားကိုု ထုုတ္လုုပ္ နိုုင္မည့္သူ မျဖစ္နိုုင္ဟုု မည္သူေျပာနိုုင္ပါမည္နည္း။မမဝသုုန္
11:45:00PM
02-03-2013
Saturday (Taung Soon)