Monday, 23 December 2013

ဖိုးစီ နွင့္ ဆိတ္နို႔ညွစ္ျခင္း အနုပညာ

ဖိုုးစီသည္ အင္မတန္ ကစားမက္ေသာ ကေလးျဖစ္သည္။ ကစားစရာမရွိလွ်င္လည္း  ေထြလီကာလီ ရွာၾကံကာ ကစားတတ္ေသးသည္။


လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅နွစ္တာအခ်ိန္က ျမန္မာနိုုင္ငံတြင္ ယခုုကဲ့သိုု႔ ကြန္ပ်ဴတာဂိ္မ္းမ်ား၊အင္တာနက္ဂိမ္းမ်ား မေပၚေသး..။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ကစားလွ်င္ ေျပးတမ္း လိုုက္တမ္း၊ေယာက္်ားေလးမ်ားဆိုုလွ်င္ ေဂၚလီလွိမ့္ျခင္း၊ အရုုပ္ေထာင္ပစ္ျခင္း၊ ေဘာလံုုးကန္ျခင္းအစရွိေသာ ကစားျခင္းမ်ားကိုုသာ အဓိကထား ကစားၾကရသည္။ သိုု႔ရာတြင္ ဖိုုးစီသည္ ထိုုကဲ့သိုု႔ကစားရန္မွာလည္း ငယ္ေသးသည္။ တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ကစားနည္းေပါင္းစံုုကိုု  ကစားျပီးေနာက္ အသစ္အဆန္းကစားနည္းမ်ားကိုုကစားရန္ ၾကံစည္ေနသည္။


ထိုုကဲ့သိုု႔ အၾကံထုုတ္ေနခ်ိန္တြင္  ဖိုုးစီထက္ ၄နွစ္ငါးနွစ္မွ် ၾကီးေသာ ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ ကေလးမေလးကလည္းဖိုုးစီကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ သူတိုု႔သည္ အနီး၌ နိုု႔မ်ား ေဖာင္းကားေနေသာ ဆိတ္မတစ္ေကာင္ကိုုေတြ႔ေလသည္။ ထိုုအခါ သူတိုု႔သည္ ဆိတ္နိုု႔ညွစ္တမ္းကစားမည္ဟုု အၾကံရၾကသည္။ ထိုု႔ေနာက္ခြက္ကေလးတစ္ခြက္ကိုု သြားယူကာ ဆိတ္နိုု႔ညွစ္ၾကရန္ ၾကံစည္ၾကသည္။


ဆိတ္မအား ဦးေခါင္းကေလးကိုုအသာပြတ္ေပးေသာအခါ ဆိတ္မ လည္း ျငိမ္ကာ ပိႏၷဲရြက္ကိုု ဝါးကာေန၏။ ထိုု႔ေနာက္ ကေလးမေလးကဆိတ္မ၏  ဦးေခါငးကိုု ကိုုင္ေပး ပြတ္ေပးထား၏။ေမာင္ဖိုုးစီကေတာ့ ဆိတ္နိုု႔ညွစ္ရန္ျပင္ဆင္ေလသည္။ ေရွ႕ပိုုင္းမွ နိုု႔အိမ္သည္ အနည္းငယ္ေသးငယ္သည္ဟုု ဖိုုးစီ ထင္မိသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ ေနာက္ဘက္ပိုုင္းမွ နိုု႔ကိုုညွစ္မည္ဟုုဆိုုကာ  ေနာက္ဘက္မွ သြား၍ ဆိတ္မ၏ နိုု႔ကိုု ဆြဲေလသည္။


ထိုုအခါတြင္ ဆိတ္မသည္ သူ၏နိုု႔ကိုု တစ္စံုုတစ္ဦးက ဆြဲျခင္းခံရေသာေၾကာင့္ေၾကာက္လန္႔ကာ ရုန္းကန္ ကန္ေက်ာက္ျပီး ထြက္ေျပး ေလသည္။  


ဆိတ္နိုု႔ ရမရေတာ့မသိပါ။ ဖိုုးစီလည္း ဆိတ္မ၏ ကန္ခ်က္ျဖင့္ နိုု႔ညွစ္ရန္ယူထားေသာ ခြက္နွင့္အတူ တံုုးလံုုးပက္လက္ က်န္ခဲ့သည္။
ထိုုေန႔မွစ၍ ဖိုုးစီတစ္ေယာက္ ဆိတ္နိုု႔ ထပ္ညွစ္သည္ဟုု အသံမၾကားေတာ့ပါ။အသင္ မိတ္ေဆြတိုု႔လည္း ဆိတ္နိုု႔မည္ကဲ့သိုု႔ ညွစ္ရမည္ကိုု သိလိုုလွ်င္ေမာင္ဖိုုးစီအား ေမးျမန္းနိုုင္သည္။ ယခုုအခ်ိန္တြင္ ထိုုကေလးသည္ ဆိတ္နိုု႔မည္သိုု႔ညွစ္ရမည္ကိုုေကာင္းေကာင္းၾကီး သိေကာင္းသိေနေပမည္ျဖစ္သည္..။ (ဤကား စကားခ်ပ္)

မမဝသုန္
04-06-2013
Tuesday (YGN)

Sunday, 22 December 2013

ဖိုးစီနွင့္ အဝတ္ေလ်ာ္ျခင္း အနုပညာ


ဖိုုးစီသည္ ထင္ရာ အင္မတန္လုုပ္ေသာ ကေလးတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္ေသးသည္။သူအလယ္တန္းသိုု႔ ေရာက္ေသာအခါ မိခင္ျဖစ္သူက မိမိ အဝတ္မ်ားကိုု မိမိကိုုယ္တိုုင္ ေလ်ာ္တတ္ေစရန္သင္ၾကားျပသေပးသည္။

သိုု႔ေသာ္ဖိုုးစီသည္ ကစားျခင္း၊ ပံုုဆြဲျခင္း၊သီခ်င္းနားေထာင္ျခင္းတိုု႔ကိုု မပ်င္းရိေသာ္လည္း အဝတ္ေလ်ာ္ရန္ကိုုမူ မည္သိုု႔မွ် စိတ္မရွည္ပါ။သိုု႔ေသာ္ ဖိုုးစီသည္ ေမေမ့ကိုုလည္း ေၾကာက္ရပါသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အဝတ္မေလ်ာ္လိုုေသာ္လည္းျဖစ္ေအာင္ ေလ်ာ္ရသည္။

ဖိုုးစီ၏ အဝတ္ေလ်ာ္နည္းသည္ အင္မတန္ အခ်ိန္ကုုန္သက္သာ၏။သူသည္ ေရခ်ိဳးလွ်င္ အကၤ်ီကိုု ဝတ္၍ခ်ိဳးသည္။ ကိုုယ္ကိုု ဆပ္ျပာတိုုက္လွ်င္ အကၤ်ီ နွင့္ပုုဆိုုးကိုုပါတိုုက္သည္။ ထိုု႔ေနာက္ ေရေလာင္းခ်လိုုက္လွ်င္ ေရလည္းခ်ိဳးျပီး အဝတ္လည္းေလ်ာ္ျပီး ျဖစ္၏။ ဤမွ်ေကာင္းေသာ အဝတ္ေလွ်ာ္နည္းကိုု သူ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိထားသည္မွာ မၾကာေသးေပ။သိုု႔ရာတြင္ ဆပ္ျပာေမႊးတံုုးမွာ ဖိုုးစီ ေရနွစ္ခါမွ် ခ်ိဳးလွ်င္ တစ္တံုုးက်  ကုုန္၏။

တစ္ေန႔တြင္ ေမေမသည္ ဖိုုးစီ၏ အဝတ္ေလွ်ာ္ျခင္းအနုုပညာကိုု မ်က္ဝါး ထင္ထင္ျမင္၏..။

ထိုုအခါ ဖိုုးစီလည္း ေမေမ၏ တုုတ္သိုုင္း အနုုပညာကိုုမ်က္ဝါးထင္ထင္ ခံစားရ၏။


( မိတ္ေဆြ.. သင္တိုု႔လည္း သီးသန္႔ အဝတ္ေလွ်ာ္ရျခင္းအခ်ိန္ကိုု Save လုုပ္လိုုလွ်င္ ဖိုုးစီ ကဲ့သိုု႔ အဝတ္ေလွ်ာ္ၾကပါကုုန္.. သိုု႔ေသာ္.. ေမေမ မျမင္ပါစနွင့္.. ဤကား စကားခ်ပ္ )


မမဝသုန္
8-06-2013 (YGN)

Saturday, 21 December 2013

ခေရ ပန္သူ


လမီးအိမ္ ထိန္ထိန္လင္း
ဝင္းဖန္႔တဲ့ ညအခါ
ရွင္းသန္႕တဲ့ ျမကဗၼလာဝယ္
လွရာရာ ျခယ္ေရြး။

ခေရႏြယ္ သြယ္သီကံုးပါလို႔
ၾကယ္မင္းပံု ေခြကာယွက္ကာျဖင့္
မယ့္ေကသာ ဆံညိဳေထြးမွာ
ေမွးလွည့္ပါေလး..။

မမဝသုန္
18-12-2013
Wednesday ( YGN )

Friday, 20 December 2013

သစၥာအိမ္


 
မီးမွိန္မွိန္
တိုု႔ေနတဲ့ အိမ္ကေလး
ထိန္ညီးေနေမတၱာမီးအိမ္နွင့္
ေႏြးဆင့္ေနေသး။

အမိုုးတိမ္
တိုု႔ေနတဲ့အိမ္ကေလး
ခ်ိဳေတးသံလႊမ္းျခံဳေအးၾကည္ရဲ႕
ျငိမ္းလ်က္ေနေသး။

အိမ္ေရွ႕ကပန္းတစ္ပင္
မယ့္ေခါင္းတြင္အယဥ္ဆင့္ေစကြယ့္
ပ်ိဳးတဲ့ကိုုရင္..။

ပန္းေတာ္ဝင္
မက္မျမင္တဲ့ခင္ေလး
ၾကဴေမႊးရာ စံပယ္ဖူးသာ
ဦးခိုုက္မွာ ေတြး။


ပ်ိဳးယုဝသုန္
06-12-2013
Friday (YGN)

Wednesday, 18 December 2013

ေၾသာ္ .. မိန္းမ မိန္းမ (၂)Treadmill..
ဒီ လမ္းေလ်ာက္စက္၊ အေျပးေလ့က်င့္စက္ကိုု သူမ အျမင္ကပ္လွသည္။ ဤစက္ေပၚတြင္လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျပးလွ်င္ေသာ္လည္ေကာင္း အေရြ႕မရွိပဲ ေခၽြးေတြသာ ေတာက္ေတာက္က်၍လွ်ာသာ အလ်ားလိုုက္ထြက္လာသည္မဟုုတ္လား။ သူမက အားကစားဝတ္စံုုကေလးဝတ္ကာ ဦးထုုတ္ေလးေဆာင္းျပီးလွလွပပ ေလ့က်င့္ခန္း လုုပ္လိုုသည္ေလ။ ဒါကိုု သိေသာ ေမာင္ သည္ ညစ္က်ယ္က်ယ္စိတ္ျဖင့္ထိုု Treadmill ၾကီးကုုိ ေစ်းၾကီးေပးကာ ဝယ္လာေတာ့သည္။ သူ၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ကား မိုုးရြာရြာေနပူပူ မေလး လမ္းေလ်ာက္ခ်င္တဲ့ အခ်ိန္ ေျပးခ်င္တဲ့အခ်ိန္ ေျပးနိုုင္ရန္ .. ဟူ၏။

၂။

ညသည္ သန္းေခါင္ယံကိုု အေတာ္ပင္ ေက်ာ္လာခဲ့ျပီ။ သူမကေတာ့ မီးပူတိုုက္ျပီးသားအဝတ္မ်ားကိုု ခရီးေဆာင္အိတ္အတြင္း စီထည့္ကာ အရီးစဥ္တစ္ေလ်ာက္ လိုုအပ္မည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုုစဥ္းစားလုုိက္ ထည့္လိုုက္နွင့္ ရွိေနသည္။ သူကေတာ့ သူမ နေဘးတြင္ ထိုုင္လိုုက္ ေမွာက္လိုုက္နွင့္သူ၏ ဖုုန္းထဲတြင္ရွိေသာ game မ်ားကိုု တစ္ခုုျပီး တစ္ခုု တတီတီ တတိန္တိန္ နွုုင့္ ကစားေနသည္။သူမ မ်က္ေစာင္းလွည့္ထိုုးသည္ကိုုပင္ သူက မသိေခ်။ နွုုတ္မွလည္း သိလား မေလးရဲ႕ .. ဒီgame က ဒီလိုု.. ဟိုုလိုုနွင့္ ေပါက္ေပါက္ေဖာက္သလိုု ေျပာေန ေသးသည္။ ေမာင္သည္ တစ္ခါတရံတြင္ကေလးေလးတစ္ေယာက္လိုုပင္။ သူမမွာေတာ့ တစ္ခါမွ မခြဲစဖူး ခြဲရမည္မိုု႔  ရင္ထဲတြင္ ဆိုု႔နင့္နင့္ နွင့္ ျဖစ္ေနသည္။သူကေတာ့ မည္ကဲ့သိုု႔မွ် ခံစားရပံုု မေပၚပါ။ ခရီးသြားရမည္ကိုု တက္ၾကြေနသလိုုပင္။  ပြစိပြစိ ပူညံပူညံဒဏ္မွ တစ္ပတ္တာမွ် ကင္းလြတ္ကာနား နိဗၺာန္ ေရာက္ျပီ ဟုုလည္း ထင္ေကာင္းထင္ေနနိုုင္ သည္ မဟုုတ္လား။  သည္လိုုေတြးမိေတာ့ သူမ မ်က္နွာက စူပုုပ္ပုုပ္ျဖစ္လာသည္။ ဒါကိုု သတိထားမိေတာ့ သူက သူ႔ပခံုုးတြင္ မွီခိုုေစကာ ရယ္စရာမ်ားကိုု ေျပာျပေနသည္။ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သူလည္း သူမကိုု လြမ္းဆြတ္ေနမွာပါ ဟုု သူမဘာသာ သူမ ယူဆလိုုက္သည္။

Tuesday, 17 December 2013

ေၾသာ္ .. မိန္းမ မိန္းမ (၁)


မွန္တင္ခံုုေရွ႕တြင္ ထိုုင္လိုုက္တယ္ဆိုုလ်ွင္ပဲ ပထမဆံုုးသတိထားမိသည္မွာယခင္ကထက္ ပိုု၍ ဝိုုင္းလာေသာ မ်က္နွာျဖစ္သည္။ ယခင္က အသည္းပံုုသ႑န္ မ်က္နွာက်သည္ideal မ်က္နွာက်မ်ိဳးတြင္ ပါဝင္သည္ဆိုုကာ မိတ္ကပ္ဆံပင္ သင္တန္း၌ ဆံပင္ထံုုးဖြဲ႔လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိတ္ကပ္လိမ္းျခယ္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း စံျပ မ်က္နွာက် အျဖစ္ အသံုုးျပဳခံရေသာ ဤမ်က္နွာသည္ ယခုုတြင္ ပါးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္ဆီ၌ အပိုုအသားမ်ား ခိုုတြဲလာျပီ ျဖစ္သည္။သူမ၏ စိတ္သည္  လြန္ခဲ့ေသာ အနွစ္နွစ္ဆယ္ခန္႔ကနုုငယ္ပ်ိဳျမစ္ မွုုတိုု႔ ဆီသုုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။


ထိုုစဥ္က နက္ေမွာင္ေသာ ဆံပင္ထူူထူ တိုု႔သည္ သူတကာတိုု႔ အားက်ဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္မဟုုတ္ပါလား။ ခါးေသးရင္ခ်ီ ပဒုုမၺနီဟုု တင္စားခံရေလာက္ေအာင္ သူမတြင္ သြယ္လ်ေသာ ခါးသိမ္သိမ္ကေလးလည္း ရွိေသးသည္။ အမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသား အားလံုုးတိုု႔၏ သမင္လည္ျပန္ ျပန္ၾကည့္ျခင္းကိုုရရွိတိုုင္း သူမက မိမိကိုုယ္မိမိ ယံုုၾကည္မွုုမ်ား တိုုးတိုုးလာသည္ မဟုုတ္ပါလား။

Sunday, 15 December 2013

လြမ္းသူ


ပန္းတလင္း
ေမာင္ .. မင္းအတြက္ ခင္းထားတယ္..။

လာမယ္ဆို အၾကိဳေထာက္

ေမာင္ .. ေစာင့္ပါ့မယ္..။

ရနံ႔ပ်ယ္

ရက္ေတြရယ္ ကြယ္ပါလို႔

ေမွ်ာ္ရွာသူ ေမာင့္မွာႏြမ္းတယ္

လြမ္း မ်က္ရည္စို႔ ..။
ပ် ိဳ းယု ဝ သုန္
14-11-2013
Thursday ( YGN)