Friday, 20 January 2012

ကေလးကဗ်ာမ်ား (၂၀)

ပုဇဥ္းေကာင္


ၾကည့္စမ္းပါကြယ့္ ပုဇဥ္းေကာင္
အျမီးေထာင္ေတာင္ပံခတ္ပါလို႔
လူးလားေျမာက္ေတာင္..
သားငယ္ေမာင္
ေမးလာတဲ့ထိုုစကား
ပုဇဥ္းမွာဘယ္ကိုသြားမယ္
ေျပာျပပါလား.…ပ်ိဳးယုဝသုန္
11:01:28 AM
20-01-2012
Friday (BNE)

No comments: