Saturday, 21 January 2012

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အပိုုင္း(၄)တစ္ေန႔မွာ ကယ္လိုရီ ဘယ္ေလာက္ လိုမလဲအပိုုင္း(၁)၊အပိုုင္း(၂) နဲ႔ အပိုုင္(၃) ကိုုေအာင္ျမင္စြာျဖတ္သန္းနိုုင္ၾကမယ္လိုု႔ထင္ပါတယ္..


တတိယအပတ္အထိဆက္တိုုက္မပ်က္မကြက္ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုုယ္နိုုင္နင္းစြာထိန္းသိမ္းလာျပီးျပီဆိုုရင္..မစခင္အခ်ိန္ကထက္ပိုုျပီးေပါ့ပါးလာမယ္..သြက္လက္လာမယ္..ျပီးေတာ့ပိုုမိုုျပီးၾကည့္ေကာင္းလာမယ္ဆိုုတာသံသယမရွိေတာ့ပါဘူး..


ကိုုယ္လိုုခ်င္တဲ့ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ေရာက္တဲ့အထိဒီနည္းကေလးကိုုအသံုုးျပဳျပီးဆက္လက္ဖန္တီးလိုု႔ရပါတယ္…ပထမပိုုင္းမွာကိုုယ္အေလးခ်ိန္ဟာလ်င္ျမန္စြာက်ေပမယ့္တတိယအပတ္ေနာက္ပိုုင္းမွာေတာ့က်ဆင္းနွဳန္းဟာေလ်ာ့လာပါတယ္..ဒီေနရာမွာျမန္ျမန္ေလ်ာ့က်ခ်င္ေသးတယ္ဆိုုရင္ေတာ့အလတ္တန္းစားကိုုယ္လက္ေလ့က်င့္မွုုကိုုထည့္သြင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္…ကိုုယ္လက္လွုုပ္ရွားမွုုကိုုမလုုပ္နိုုင္သူေတြအတြက္ကေတာ့..အပိုုင္း(၁)(၂)(၃)..အတိုုင္းဆက္ျပီးေနထိုုင္သြားမယ္ဆိုုရင္ပဲ(၆)ပတ္နွင့္(၈)ပတ္ၾကားမွာကိုုယ္အေလးခ်ိန္ဟာသိသိသာသာေလ်ာ့က်လာမွာျဖစ္ပါတယ္..


ဒီတစ္ေခါက္ကၽြန္မတိုု႔တစ္ေန႔တာမွာကယ္လိုုရီဘယ္ေလာက္လိုုမလဲဆိုုတာကိုုတြက္ၾကည့္ၾကရေအာင္…


၁။         ကိုုယ္အေလးခ်ိန္(ေပါင္)ကိုုကီလိုုဂရမ္ကိုုေျပာင္းၾကမယ္.....ကိုု္ယ္အေလးခ်ိန္(ေပါင္)ကိုု၂.၂နဲ႔စားလိုုက္မယ္..

၂။          ကိုုယ္တြင္းဇီဝျဖစ္ပ်က္မွဳေတြဟာပံုုမွန္ခန္႔မွန္ေျခအားျဖင့္တစ္နာကိုု(၁)ကီလိုုဂရမ္အတြက္..(၁)ကယ္လိုုရီရွိပါတယ္..ဒါေၾကာင့္ကိုုယ္အေလးခ်ိန္(ကီလိုု)ကိုု၂၄နဲ႕ေျမွာက္လိုုက္ပါမယ္..ဒါကတစ္ရက္မွာ၂၄နာရီရွိတဲ့အတြက္ပါ..ထြက္လာတဲ့အေျဖဟာတစ္ရက္တာအတြက္သံုုးစြဲခဲ့တဲ့ကယ္လိုုရီျဖစ္ပါတယ္..

၃။         ကိုုယ္လက္လွုုပ္ရွာမွုုေတြအတြက္ေလာင္ကၽြမ္းမယ့္ကယ္လိုုရီကိုုေတာ့ေပါ့ေပါ့ပါပါးလွုုပ္ရွာမွဳ…ပံုုမွန္လွဳပ္ရွားမွဳနဲ႕ျပင္းျပင္းထန္ထန္လွုုပ္ရွာမွဳဆိုုျပီးရာခိုုင္နွုုန္းအလိုုက္ခြဲျခားထားပါတယ္..
ေပ့ါေပါ့ပါးပါးလွဳပ္ရွာမွဳ         -         ၅၀ % မွ ၇၀%
ပံုုမွန္လွုုပ္ရွားမွဳ                  -         ၆၅%  မွ ၈၀%
ျပင္းျပင္းထန္ထန္လွုုပ္ရွားမွဳ -         ၉၀%  မွ ၁၂၀%


အမ်ိဳးအစားေလးခြဲၾကည့္ၾကမယ္.. ဥပမာအားျဖင့္

တစ္ေနကုုန္စားပြဲမွာထိုုင္ျပီးအလုုပ္လုုပ္ေနသူတစ္ဦးဟာေပါ့ေပါ့ပါးပါးလွဳပ္ရွားမွဳကိုုလုုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္..

အိမ္အလုုပ္ေတြလုုပ္မယ္..ေလွခါးအတက္အဆင္းေတြလုုပ္ရမယ္..တစ္ေနရာကေနတစ္ေနရာကိုုသြားလာေနရမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ဒါဟာပံုုမွန္လွဳပ္ရွားမွဳပါ ..

အလုုပ္ၾကမ္းလိုုေခၚတဲ့ပန္းရံအလုုပ္ေတြ..ကုုန္ထမ္းျခင္းအလုုပ္ေတြ..ေဆာက္လုုပ္ေရးဝန္ထမ္းေတြနွင့္ေလ့က်င္ခန္းကိုု၂နာရီၾကာအခ်ိန္ယူေလ့က်င္သူေတြကေတာ့ျပင္းျပင္းထန္ထန္လွုုပ္ရွာမွဳကိုုလုုပ္ကိုုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္..

ရရွိလာတဲ့အခ်ိဳးအစားကိုုရရွိထားတဲ့တစ္ေန႔တာဇီဝျဖစ္စဥ္အတြက္အသံုုးျပဳတဲ့ကယ္လိုုရီနဲ႕ေျမွာက္လိုုက္မယ္....ရရွိလာတာကိုုတစ္ေန႔တာဇီဝျဖစ္စဥ္အတြက္အသံုုးျပဳတဲ့ကယ္လိုုရီနဲ႔ျပန္ေပါင္းလိုုက္မယ္ဆိုုရင္..ဒါဟာတစ္ရက္တာအတြက္ပံုုမွန္လိုုအပ္တဲ့ကယ္လိုုရီျဖစ္ပါတယ္….


ကဲတြက္ၾကည့္ၾကရေအာင္…ဥပမာကိုုယ္အေလးခ်ိန္၁၄၅ေပါင္ရွိတဲ့သူဆိုုပါေတာ့..
၁၄၅/၂.၂ =၆၅.၉ .. ၆၆ကီလုိဂရမ္ x ၂၄ = ၁၅၈၄ ကယ္လိုုရီ
ဒါေၾကာင့္ကိုုယ္အေလးခ်ိန္၁၄၅ေပါင္ရွိတဲ့သူတစ္ဦးရဲ႕တစ္ရက္တာဇီဝျဖစ္ပ်က္မွုုအတြက္ေလာင္ကၽြမ္းရတဲ့ကယ္လိုုရီဟာ(၁၅၈၄)ကယ္လိုုရီျဖစ္ပါတယ္..ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလွဳပ္ရွားေနသူအတြက္..တြက္ၾကည့္မယ္ဆိုုရင္
၁၅၈၄ x ၅၀ % = ၇၉၂
၁၅၈၄ x ၇၀ % = ၁၁၀၈.၈   ျဖစ္ပါတယ္…


ဒါေၾကာင့္..ေပါ့ေပါ့ပါးပါးလွုုပ္ရွာမွဳသာရွိတဲ့..ကိုုယ္အေလးခ်ိန္၁၄၅ေပါင္ရွိသူတစ္ဦးရဲ႕ပံုုမွန္တစ္ေန႔တာအသံုုးျပဳေနတဲ့စြမ္းအင္ကယ္လိုုရီဟာ  ၁၅၈၄+၇၉၂= ၂၃၇၆ ကယ္လိုုရီမွ ၁၅၈၄+၁၁၀၈.၈=၂၆၉၂.၈ ကယ္လိုုရီ အထိျဖစ္ပါတယ္…ဒါဟာတစ္ေန႔တာအတြက္လိုုအပ္တဲ့ ကယ္လိုုရီျဖစ္ပါတယ္…


ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်င္သူေတြအတြက္ကေတာ့လိုုအပ္တဲ့ကယ္လိုုရီထက္ကိုုအစားအေသာက္ကိုုေလ်ာ့စားရပါမယ္..ဒါေၾကာင့္မိမိတိုု႔စားသံုုးေနတဲ့အစားအစာေတြကိုုကယ္လိုုရီတြက္ခ်က္ျပီးမွစားမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ကိုုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ေစလိုုျခင္းအတြက္ၾကိဳးစားမွုုကိုုပိုုမိုုအေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္…


အစားအေသာက္ေတြအတြက္ကယ္လိုုရီမည္ကဲ့သိုု႔တြက္ခ်က္ရမည္ကိုုေနာက္တစ္ရက္မွာတင္ေပးပါ့မယ္…


ပ်ိဳးယုဝသုန္
ေခတၱ BNE
ေျပာျပသင္ၾကားေပးခဲ့ေသာFitWise & Nutrition (BNE) မွာဆရာဆရာမမ်ားအားေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္...

1 comment:

Anonymous said...

Dear Sis,

I've been hopping to read that how to calculate on our daily food what we eat.

thanks