Sunday, 23 October 2011

လိပ္ျပာ ေျခရာ

ပန္းကဗ်ာ
အနမ္းမွာ ဗလာဆင့္
အလြမ္းရင့္ရင့္
ပန္းရင့္ရင့္  ...

ေဝမလြင့္မီ
ေနွာင္ခ်ည္ဖြဲ႔ထံုုး
ဆံုုးစမထင္
သံေယာဇဥ္အား
လိပ္ျပာဘယ္နား ထားခဲ့သည္ ...

ျပန္မေတြးခ်င္
ပန္းသခင္မင္း
ရင္တြင္းမခ်ိ
အေျဖညွိသည္ 
ရွာဆဲ ေဖြဆဲ ေပ်ာက္ခဲ့ျပီ ..

အိုုဘယ့္လိပ္ျပာ
သင့္ေျခရာကား
ပြင့္ဖတ္မ်ားတြင္
က်န္ရစ္ထင္ျပီ
သင္ကားလွည့္စား ထားခဲ့သည္ ...

ပ်ိဳးယုဝသုန္
10:12:29 PM
22-10-2011
Saturday ( BNE )

No comments: