Sunday, 1 September 2013

ေမာဟျမိဳ႕သားမ်ား
ရာဂရဲ႕ေတာ

ေမာဟျမိုု႔စြန္

ရက္လြန္အသိ

မရွိမ်က္ျမင္

ႏြယ္ခင္ညိယွက္

အမ်က္ပုုန္ခိုု

ဝွက္သိုုေဒါသ

ထိုုေလာဘေနာက္

ေကာက္ေကာက္လိုုက္ပါ

လိုုရာကိုုေရြး

ရမက္ေတးဆိုု

နွစ္လိုုဆယ္ပါး

ထိုုတရားထဲ

နစ္ျမဲနစ္လိုု႕ေနခဲ့တယ္..။ပ်ိဳးယုဝသုန္
1-9-2013
Sunday ( YGN )

No comments: