Monday, 5 December 2011

ေနရာေဟာင္းအတြက္ အတၱ

ဘ၀ဆိုုတာ
ဘာမွန္းငါမသိပါဘူး
ဒါေပမယ့္ငါ့အသိ
ငါ့စိတ္မွာရွိတာက
ငါျမတ္နိုုးရာ
ငါ့ကမာၻေပါ့ …

ကူမာမိုုတိုုအိုုဆာကာ
ဘယ္ေနရာမွ
ငါမသြားခ်င္လွပါဘူး
ငါခ်စ္တာကျမန္မာ
သိုု႔မဟုုတ္
ေရႊရည္လႊမ္းတဲ့ကမာၻ  …
ငါျမတ္နိုုးတဲ့ေနရာ
ငါေပ်ာ္ေမြ႕တာမဆန္းပါဘူး
ဒါ ..ငါရူးတာမွမဟုုတ္တာ  …

အတၱကိုုလြန္ဆြဲ
အပြဲပြဲႏြဲျပီး
အစြဲေတြကိုုလက္မလႊတ္
မခၽြတ္တမ္းယွဥ္ျပိဳင္
ေနာက္ဆံုုးဘယ္သူနိုုင္သလဲ …

အရာ၀တၳဳအတြက္အတၱ
စိတ္တစ္ခုုရဲ႕အစၹ်တၱ
ကေမာက္ကမေတြျဖစ္
ဒါေပမယ့္ငါ့ခ်စ္တာက
ငါ့ရဲ႕အေဟာင္းကမာၻ
ျပီးေတာ့  …
ငါ့ရဲ႕ျမန္မာ …

ပ်ိဳးယုဝသုန္
(ရန္ကုုန္)

No comments: