Friday, 5 August 2011

အတြြင္းအျပင္

ဟာလာဟင္းလင္း
ဗလာက်င္းသည့္
စိတ္တြင္းသရုုပ္
ေဖာ္မထုုတ္ဘူး
ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးျခင္း  .. ကင္းလိုု႔ပါ ..။
ၾကည္နူးရႊင္ျပ
သင္ ျမင္ရသည့္
ဗဟိဒၵိရုုပ္ 
အမွန္မဟုုတ္ဘူး 
ဟန္ေဆာင္ျပံဳးျခင္း .. ရွင္းရွင္းပါ ..။

ပ်ိဳးယုု၀သုုန္ 
5/08/2011
16:53 pm
Friday

No comments: