Monday, 25 July 2011

အခ်ိန္

စကၠန္႔သံတစ္ခ်က္ခ်က္ ..
 ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမနက္ ..
 ေန႔ရက္မ်ားတိုု႔ .. 
ကုုန္ပါေစ ..
ေစာင့္စားလိုု႔သာေန .. 
ကမာၻေျမ ျခားေနလား .. 
စိတ္တြင္းထင္ျခင္းမ်ား ..
ပ်ိဳးယု၀သုန္ 

No comments: