Monday, 6 February 2012

အိမ္ေထာင္ေရး နွင့္ မာန္မာနမ်ား“တူႏွစ္ကိုုယ္တဲအိုုပ်က္မွာေနရ…..ေရႊဘံုေပၚမွာစံရ …….ခ်စ္တာခ်စ္တာ ပဓါနလိုု႔ ဆိုုခ်င္ပါတယ္ …..”


အထက္ပါသီခ်င္းကေလးဟာခ်စ္ျခင္းေမတၱာကိုုအေလးေပးျပီးဘဝကိုုဝံ့ဝံ့ရဲရဲျဖတ္ေက်ာ္ရဲျခင္းကိုုကိုုယ္စားျပဳထားတာပါ…


တစ္မိသားနွင့္တစ္မိသားအိမ္ေထာင္ဘဝတစ္ခုုကိုုစတင္တည္ေထာင္ဖိုု႔ဘာေတြလိုုအပ္မလဲ…အဓိကလိုုအပ္ခ်က္ကေတာ့တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးအျပန္အလွန္ေမတၱာရွိမွဳ…အေလးထားမွဳ…နားလည္ယံုုၾကည္မွဳ..ေဖးမမွဳေတြလိုုအပ္ပါတယ္…ေငြေၾကးဟာဒုုတိယဘုုရားသခင္ျဖစ္တယ္ဆိုုေပမယ့္တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးနားလည္ယံုၾကည္မွဳ..ေဖးမမွဳ..ေမတၱာတရားနွင့္အေလးထားမွဳေတြမရွိဘူးဆိုုခဲ့လွ်င္ေတာ့ေအာင္ျမင္တဲ့အိမ္ေထာင္တစ္ခုုလွပစြာျဖစ္တည္လာမွဳကိုုဒုုတိယဘုုရားသခင္ျဖစ္တဲ့ေငြေၾကးကလည္းမဖန္တီးမတည္ေဆာက္ေပးနိုုင္ပါဘူး…


ယေန႔ေခတ္အေျခအေနအရသာမန္အိမ္ေထာင္တစ္ခုုမွာခင္ပြန္းသည္ေရာဇနီးသည္ပါဝင္ေငြရွိတဲ့အလုုပ္တခုုစီကိုုလုုပ္ကိုုင္ေနမွစား၀တ္ေနေရးအဆင္ေျပတဲ့အေနအထားမွာရွိၾကပါတယ္…လုုပ္တဲ့လုုပ္ငန္းမေအာင္ျမင္ခင္..ေငြေၾကးဥစၥာေတြမေပါမ်ားမခ်မ္းသာစဥ္မွာခင္ပြန္းနဲ႕ဇနီးသည္တိုု႔ဟာတစ္ေယာက္ကိုုတစ္ေယာက္အားေပးရင္းေဖးမရင္းဘဝရဲ႕တိုုက္ပြဲကိုုလက္တြဲျပီးစိန္ေခၚတိုုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတယ္…ဆင္ရဲဒုုကၡကိုုေက်ာခ်င္ကပ္ျပီးရဲေဖာ္ရဲဖက္စိတ္အျပည့္နဲ႔ရင္ဆိုုင္ခဲ့ၾကတယ္…တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးငဲ့ညွာျပီးအေဖာ္ေကာင္းေတြအေနနဲ႔တည္ရွိခဲ့ၾကတယ္…ႏြမ္းပါးေနတဲ့အခ်ိန္မွာသူတိုု႔မွာေငြေၾကးကလြဲလိုု႔အရာရာဟာျပည့္စံုုခဲ့တယ္…တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦးစိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာေဖးမမွဳေတြေၾကာင့္ဘယ္လိုုျပႆနာကိုုမဆိုုလက္တြဲရင္ဆိုုင္ဖိုု႔အသင့္ရွိေနၾကတယ္…နွစ္ဦးလုံးရဲ႕ၾကိဳးစားအားထုုတ္မွဳေၾကာင့္ဒုုတိယဘုုရားသခင္ဟာတျဖည္းျဖည္းခ်င္းနင္းခ်ဥ္းကပ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာၾကိဳးစားပမ္းစားတည္ေဆာက္ထားတဲ့အိမ္ေထာင္ေရးေတြဟာတျဖည္းျဖည္းနဲ႕အက္ရာေတြထင္လာခဲ့တယ္…သူ႔ေၾကာင့္ပဲ..ငါ့ေၾကာင့္ပဲဆိုုတဲ့မာန္မာနေတြ၀င္လာခဲ့တယ္…စာနာနားလည္မွဳေတြ..ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြ..အေလးထားမွဳေတြဟာလည္းအေဝးကိုုလြင့္မွန္းမသိလြင့္ပါးခဲ့တယ္…မာန္မာနေတြ..ျပိဳင္ဆိုုင္မွဳေတြ…ဟန္ေဆာင္မွွွဳေတြ..ျပင္ပေပ်ာ္ရႊင္မွဳေတြဟာဒီေနရာေတြမွာအစား၀င္လာခဲ့တယ္…


ယခုေခတ္မွာမိဘေတြကစီစဥ္ေပးလိုု႔တည္ေဆာက္ၾကတဲ့အိမ္ေထာင္ထက္မိမိတိုု႔ဘာသာစိတ္သေဘာခ်င္းတိုုက္ဆိုုင္လိုု႔ဘဝလက္တြဲေဖာ္အျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျပီးတည္ေထာင္ခဲ့တဲ့အိမ္ေထာင္ေတြကပိုုမ်ားပါတယ္…ေငြေၾကးခ်မ္းသာတိုုးပြားေအာင္ရွာေဖြနိုုင္လာျခင္းဟာမိမိရဲ႕လက္တြဲေဖာ္ကိုုအထင္ေသးရွံဳ႕ခ်ဖိုု႔မဟုုတ္ပါဘူး…


အေနာက္နိုုင္ငံေတြနဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးနိုုင္ငံေတြမွာအိမ္ေထာင္ျပိဳကြဲမွဳေတြဟာ၆၀%မွ၇၀%ၾကားမွာရွိေနခဲ့ပါတယ္…အဓိကအားျဖင့္နွစ္ေယာက္တစ္ဘဝတည္ေဆာက္ထားျပီးကိုုယ္ပိုုင္အိမ္ေလးတစ္ခုုကိုုရရွိဖိုု႔ဖန္တီးၾကတဲ့အခ်ိန္မွာအိမ္ေထာင္အမ်ားစုုဟာျပိဳကြဲျခင္းကိုုေရာက္ရွိခဲ့ၾကတယ္…နွစ္ရွည္ေခ်းေငြနဲ႕၀ယ္ယူခြင့္ရၾကတဲ့အခါေခ်းေငြဟာအနွစ္၂၀စီမံကန္း..အနွစ္၃၀စီမံကိန္းနဲ႕ဘဏ္ေတြကေနေခ်းယူလိုု႔ရခဲ့ၾကတယ္…နွစ္ေစ့လိုု႔ျပန္ဆပ္ျပီးေငြဟာမိမိတိုု႔ေခ်းယူေငြထက္နွစ္ဆနီးပါးျဖစ္ေနတာကိုုလည္းေတြ႕ၾကရပါတယ္…အကယ္၍အခ်ိန္မွန္ပံုုမွန္မဆပ္နိဳင္ခဲ့လွ်င္ဘဏ္ေတြကေနျပီးမိမိတိုု႔ဝယ္ယူထားတဲ့အိမ္ေတြကိုုသိမ္းျခင္း..တြန္းအားေပး၍ေရာင္းေစျခင္းတိုု႔ကိုုလုုပ္ၾကပါတယ္…ဒါေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြဟာMortgage Stress လိုု႔ေခၚတဲ့ျပန္ဆပ္ရမယ့္အိမ္ေၾကြးအတြက္စိိတ္ဖိစီးမွဳေတြကိုုမခံနိုုင္ၾကေတာ့ပဲတစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးအျပစ္ျမင္ျပီးျပစ္တင္ရွံဳ႕ခ်မွဳေတြရွိလာခဲ့ၾကတယ္…ဒီအခါမွာဝင္ေငြနည္းသူကနာက်င္ရျပီးဝင္ေငြမ်ားသူရဲ႕ဖိနွိမ္မွဳကိုုခံလာၾကရတယ္…


အိမ္ေထာင္တစ္ခုုကိုုစတင္တည္ေထာင္ကတည္းကတည္ေထာင္ၾကတဲ့သူေတြမွာျပိဳကြဲသြားေအာင္ျဖိဳဖ်က္မယ္ဆိုုတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြမည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ထံမွာမွမရွိဘူးဆိုုတာသံသယျဖစ္စရာမရွိပါဘူး…ဒါေပမယ့္ေငြေၾကးကိုုမ်ားမ်ားရေအာင္ရွာလာနိုုင္တဲ့သူဟာတျဖည္းျဖည္းနဲ႔မိမိရဲ႕လက္တြဲေဖာ္အေပၚမွာစိတ္ေတြေျပာင္းလာၾကတယ္…အခြင့္ထူးခံအျဖစ္ခံယူခ်င္လာၾကတယ္…ေဖးမၾကင္နာျခင္းနဲ႔နားလည္ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုုတဖက္သတ္ပဲအလိုုရွိလာျပီးမိမိကေပးရမွာကိုုဝန္ေလးလာခဲ့ၾကတယ္…တဖက္သူကလည္းတတ္နိဳင္သေလာက္သည္းခံနားလည္ေပးေပမယ့္လည္းသည္းမခံနိုုင္တဲ့တစ္ေန႔မွာေတာ့လမ္းခြဲၾကျခင္းဆိုုတဲ့အိမ္ေထာင္ျပိဳကြဲျခင္းဆီကိုုဦးတည္သြားၾကတယ္…နွစ္ရွည္လမ်ားနားလည္ျခင္း..စာနာျခင္း..ခ်စ္ျခင္းေတြနဲ႕တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကတဲ့အိမ္ကေလးဟာမာန္မာနေတြေၾကာင့္ျပိဳပ်က္သြားရတာဟာအင္မတန္၀မ္းနည္းစရာေကာင္းပါတယ္…


ျမန္မာနိုုင္င္ငံမွာေတာ့ေခ်းေငြစနစ္နဲ႕အိမ္၀ယ္ျခင္းဟာေလာေလာဆယ္ကာလအထိမရွိေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္အိမ္၀ယ္မိလိုု႔ေပးစရာအိမ္ေၾကြးေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ေရးျပိဳကြဲမွဳေတြမရွိေသးပါဘူး…အျခားအျခားေသာအေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ျပိဳကြဲမွဳေတြသာရွိတဲ့အတြက္အေနာက္နိုုင္ငံေတြနွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးျပီးနိုုင္ငံေတြထက္စာလ်င္ေတာ့အိမ္ေထာင္ျပိဳကြဲနွဳန္းဟာေလ်ာ့နည္းေနခဲ့ပါတယ္..


အိမ္ေထာင္တစ္ခုုျပိဳကြဲခဲ့ရင္မိန္းကေလးေတြမွာသာမကေယာက္်ားေလးေတြမွာလည္းစိိတ္ပိုုင္းဆိုုင္ရာထိခိုုက္မွဳကိုုရရွိတာပါပဲ…အထူးသျဖင့္ေက်ာခိုုင္းခံရတဲ့သူေတြမွာပိုုလိုု႕နာက်င္ျပီးက်န္ခဲ့ပါတယ္…ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုုယ္ယံုုၾကည္မွဳေတြေလ်ာ့နည္းလာျပီးပံုုမွန္အတိုုင္းျပန္လည္လည္ပတ္နိုုင္ဖိုု႔ကိုုနွစ္နဲ႕ခ်ီျပီးမိမိကိုုယ္ကိုမိမိျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကရတယ္……အထူးသျဖင့္ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွုုအျမင္နဲ႕အိမ္ေထာင္ေရးျပိဳကြဲျခင္းဟာသဟဇာတမျဖစ္ခဲ့ဘူး…ဒီအတြက္ျမန္မာအမ်ိဳးအမီး..အမ်ိဳးသားေတြဟာအိမ္ေထာင္ေရးျပိဳပ်က္ခဲ့မိလွ်င္ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုုယ္အျပစ္အနာအဆာရွိသူေတြလိုုခံစားေနခဲ့ရတယ္္….ေရွးရိုုးဆန္တဲ့ပတ္၀န္းက်င္အသိုုင္းအဝိုုင္းမွာဆုိလွ်င္ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ရွံဳခ်ျခင္းကိုုေတာင္ခံၾကရပါတယ္…


တည္ေဆာက္ျပီးသာအိမ္ေထာင္တစ္ခုုကိုုမျပိဳကြဲေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာမွာတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းနဲ႕ဘယ္လိုုမွာမျဖစ္နိုုင္ပါဘူး…နွစ္ေယာက္အတူတူတည္ေဆာက္ခဲ့တာျဖစ္လိုု႔နွစ္ေယာက္အတူတူမျပိဳကြဲေအာင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မွပဲရနိုုင္မွာျဖစ္ပါတယ္…အေပးအယူမွ်တတဲ႔ေအာင္ျမင္တဲ့အိမ္ေထာင္တစ္ခုုရရွိဖိုု႔ကခ်စ္ျခင္းၾကင္နာျခင္း..နားလည္မွဳ..အေလးထားမွဳေတြအျပင္မိမိတိုု႔ရဲ႕တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးမေက်နပ္ခ်က္ေက်နပ္ခ်က္ေတြကိုုမ်ဳိသိပ္မထားပဲအစိုုင္အခဲေသးငယ္ခ်ိန္မွာဖြင့္ဟေျပာဆိုုတိုုင္ပင္ဖိုု႔လည္းလိုုအပ္ပါတယ္…မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္နိုုင္မွဳကိုုနားလည္ျပီး….ျဖစ္ေစလိုုျခင္းေတြကိုုေလ်ာ့ခ်နိုုင္မယ္ဆိုုလ်င္အိမ္ေထာင္ေရးျပိဳကြဲမွုုေတြဟာတျဖည္းျဖည္းနဲ႔နည္းပါးလာမည္လိုု႔ေမွ်ာ္လင့္နိုုင္ပါျပီ…


စက္ဘီးတစ္စီးရဲ႕အေရြ႕ဟာစက္တပ္ေမာ္ေတာ္ဆိုုင္ကယ္တစ္စီးရဲ႕အေရြ႕လိုဘယ္လိုမွမျဖစ္နိုုင္ပါဘူး…
ပ်ိဳးယုဝသုန္
11:06:39 AM
06-02-2012
Monday (BNE)

8 comments:

san htun said...

သိပ္ေကာင္းတဲ့ ပို ့စ္ပါ မမပ်ိဳးယု..

Aung Htut said...

အရမ္းေကာင္းတဲ့ ပိုစ့္ေလးမွာ ေတြးစရာေလးေတြပါ ပါေနေတာ့ စိတ္၀င္တစား ဖတ္သြားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

မဒမ္ကိုး said...

ေတြးစရာေတြ သင္ခန္းစာေလးေတြ အမ်ားၾကီးပါတဲ႕ပိုစ္႕ေလးကိုိ သေဘာက်တယ္ မမ၀သုန္

ခ်စ္တဲ႕

မဒိုးကန္

Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! said...

တစ္ကယ္ေကာင္းတဲ႕ ပို႕စ္ေလးပါပဲ မမေရ..
အဲဒါေတြ ေတြးမိရင္ ေဝးၿပိးရင္း ေဝးေနအံုးမယ္ ထင္ပါတယ္...:P:P

mstint said...

ခိုင္ၿမဲတဲ့အိမ္ေထာင္တစ္ခုတည္ေထာင္ႏိုင္ဘို႔
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈနဲ႔နားလည္မႈဟာ
အေရးအႀကီးဆံုးလို႔ယူဆတယ္ ဝသုန္ေရ။
ပို႔စ္ေကာင္းေလးတစ္ပုဒ္ဖတ္သြားၿပီေနာ္။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

sulay said...

အိမ္ေထာင္ေရးသာယာဖုိ႔ မာန္မာနေတြကို ခ၀ါခ်ရမယ္ဆုိတဲ့အသိ ရသြားတယ္မ၀သုန္ေရ..။ ခ၀ါခ်ၿပီး သာယာႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း...။

ခ်မ္းေျမ့ပါေစ
ခ်ယ္ရီေျမ

ညီရဲ said...

အိမ္ေထာင္ရွင္ေတြ ဖတ္သင့္တဲ့ ပိုစ့္ေကာင္းေလး တစ္ပုဒ္ပါဘဲ... ခုေနာက္ပိုင္း အိမ္ေထာင္ျပိဳကြဲတဲ့ သတင္းေတြကို ပိုျပီး က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ၾကားလာရတာ စိတ္ပ်က္ဖို ့ေကာင္းတယ္...

ပ်ိဳးယု၀သုန္ said...

ေရးထားတာေလးေတြလာဖတ္ေပးၾကတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္...

ခ်စ္ခင္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္

ဝသုန္