Sunday, 24 April 2011

အတၱရြက္ၾကမ္းေရၾကိဳအနမ္းတစ္ခုက 
ရနံ႔မရွိတဲ့ပန္းေပၚ  
မဖိတ္ေခၚဘဲေရာက္လာတယ္    
ပန္းအေတြး..............  
အနမ္းကေလး   
ငါ့ကိုေပးတာ 
ျမတ္နိ ုးလို႔ဘဲျဖစ္မွာပါ ...  
အနမ္းအေတြး..........
မေမႊးတဲ့ပန္း 
မလွမ္းခ်င္ဘူး     
လွည့္ထြက္ေနာက္ဆုတ္ေနေတာ့မယ္....

ပ်ိဳးယုု၀သုုန္

No comments: